VELIKI ŠVICARSKI PLANŠARSKI PES – VZREJA

1. SPLOŠNO

Smisel in namen vzrejenega reda, da se vodenje čistokrvnih psov za Velikega švicarskega planšarskega psa v nadaljevanju VŠPP, tako uredi, da se tudi v Sloveniji dosežejo vzrejni cilji, kot si za to prizadevajo v Švici, Avstriji in Nemčiji. Dostop do vzreje imajo vsi VŠPP, ki so registrirani v vzrejni knjigi , ki jo vodi Kinološka zveza Slovenije in izpolnjujeno naslednje posebne zahteve in pogoje :
Vsi  v Sloveniji vzrejeni psi, katerih lastniki imajo stalni sedež v sloveniji, je potrebno registrirati v Slovensko vzrejno knjigo, Kinološke zveze Slovenije, ki se nahaja v Vodicah Zapoge 3d.
Vse prošnje za vnos v rodovno knjigo Kinološke zveze Slovenije je potrebno nasloviti na vodjo rodovne knjige oziroma referentu društva Slovenskega kluba za velike pasme in molose v nadaljevanju SKVPM kateremu je potrebno  dostaviti vso potrebno dokumentacijo. 

2. POJEM REJEC 

Za rejce se smatrajo tako lastniki psičk kakor tudi samcev, ker oba prispevati k reji. Oba morata upoštevati vzrejni red. Na osnovi zunanje ocene psa ali psičke vzrejna komisija izda kvaliteto samega psa ali psičke z:
Primerna za vzrejo (A)
Pogojno primerna za vzrejo (B)
Vzrejna prepoved (C)Vzrejno prepoved določa 15. Člen vzrejnega pravilnika SKVPM . Zdravstveni izidi so zelo pomembni predvsem HD- Ocena kolčne displazije, OCD – ocena ramenske displazije, ED- ocena komolčne displazije,
 

3. VZROKI VZREJENE IZKLJUČITVE

Iz vzreje bi se morali izključiti vsi psi, ki nasprotujejo spolnemu obeležju, kot monarhidi in kriptohidi. Razen tega izrecno šibki in plašni psi. Psi ki nakazujejo prirojene anomalije, in tudi psi s težkimi anomalijami zobovja, psi katerim manjka več kot en premolar (predmlevni zob), in tudi psi z srednjo in težko HD oz. z izvidom ED 2/2 in ED 3/3, OCD, psi z epilepsijo, očitnim obolenjem oči, prekomerno ostri psi in psi z neškartjastim ugrizom. Rejo pri psih staršev, bratov, sester in potomcev epileptikov je treba priložiti vodji vzreje, ki lahko v določenem primeru tudi prepove samo vzrejo psu.

4. NAJMANJŠA STAROST IN NAJVEČJA STAROST ZA VZREJO 

Pravilnik o vzreji SKVPM določa, da se pse lahko pari od starosti 15 mesecev, psice pa od starosti 20mesecev. Psičke se lahko parijo do svojega 8.leta, psi pa dokler imajo še vedno naravni spolni nagon.
 

5. POGOSTOT UPORABE ZA VZREJO

Lastniki samcev lahko svojega samca parijo v določenem časovnem roku s samo eno psico. Časovni rok pa je okoli 8 dni. Psice se lahko parijo s samcom praviloma pri vsajem drugem gonjenju, razen če je bilo prvo parjenje neuspešno. Načeloma ima lahko psica eno leglo v letu, izjemoma dvakrat, če je imela v prejšnem leglu samo 4 mladiče.
 

6. IZBIRA PARTNERJA ZA VZREJO

Lastniki samcev in psic lahko prosto izbirata partnerja za vzrejo. Parjenje v sorodstvu ni dovoljeno. Šele naprej od tretjega kolena. Po parjenju izpišemo formular , Prijava paritve, ki se dostavi KZS v dveh izvodih. Prvi izvod prejme vzrejni referent, drugega pa obdrži lastnik psice. Priporoča se še posebeh za mlade in neizkušene rejce da se posvetujejo z referenti za vzrejo, da imajo kasneje čim manj težav.
 

7. LEGLO IN PRIJAVA LEGLA 

Priporoča se obzirnost glede obremenitve psice pri številčnosti legla. Vsi mladiči v leglu morajo boto prijavljen. Neprijvljen mladič se smatra kot hujša kršitev vzreje. Pri razpoznavnih hibah se izvede vnos v rodovnik. Odstraniti je potrebno 5 prst, če ga ima mladič, prav tako je potrebno vse mladišče razglistiti. Ko je mladič star 5 tednov, ga lahko odmaknemo od mame in pred 8 tednom starosti mladičev ne smemo oddati.
 

V POMOČ MLADIM VZREDITELJEM VŠPP smo vedno na voljo.

ZA NAMI ŽE 20 LET IZKUŠENJ

strokovnost in ljubezen do dela

FOTO GALERIJE

how how, poglejte nas